คุณธรรมค้ำจุนโลก

posted on 16 Apr 2011 15:24 by reidiary                          


 
 
 
                        
 
                             
    

                                  ศีลธรรมเข้มแข็ง


            ที่ญี่ปุ่นกรณีแผ่นดินไหวรุนแรงและเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ

พัดถาโถมเข้าใส่ประเทศญี่ปุ่นอย่างร้ายแรงมาก


จนเป็นพิบัติภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก


และเกิดความเสียหายโดยตรงต่อโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู


เกิดการรั่วไหลแผ่กระจายสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ยากต่อการควบคุม


จนกระทั่งบัดนี้    นับเวลาผ่านมาได้เดือนกว่าแล้ว


ก็ยังมีวิกฤติรังสีของนิวเคลียร์ที่ไม่สามารถแก้ไขควบคุมได้


สร้างความเสียหายแก่ประเทศญี่ปุ่นอย่างประมาณไม่ได้


ทั้งชีวิต   ทรัพย์สิน   ของคนญี่ปุ่นที่อยู่ในเขตได้รับภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ


รวมถึงการควบคุมไม่ได้ของสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้าปรมาณู


ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในเขตพิบัติภัยธรรมชาติและที่อยู่ในระยะของการแผ่รังสีนิวเคลียร์


จึงได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส

               

    
            แม้แผ่นดินไหวรุนแรงและคลื่นยักษ์สึนามิได้ผ่านพ้นไปแล้ว


เรื่องสารกัมมันตภาพรังสีปรมาณูเป็นผลกระทบโดยตรงต่อคนญี่ปุ่นอีกด้วย


กระนั้น   จากการติดตามชมข่าวสารที่เสนอต่อเนื่องมาโดยตลอด


ยังเห็นความเป็นคนญี่ปุ่นที่มีวินัยและความสามัคคีของคนในชาติอย่างชัดเจน


ทำให้เราไม่เห็นการจราจลวุ่นวายเกิดขึ้นในพื้นที่พิบัติภัย


ทุกคนมีความอดทนรอคอยความช่วยเหลือร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ด้วยกันอย่างมีวินัย


มีน้ำใจแบ่งปันกันไปตามวิถีทางของพวกเขา


จนพวกเราชาวต่างชาติเห็นแล้วยังยอมรับว่าเขามีดีจริง


เขาบอกว่าขนาดญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองอย่างย่อยยับ


เขายังรวมพลังกันสร้างชาติให้เข้มแข็งกลับมาได้ภายในเวลาไม่กี่สิบปี


เรื่องแค่นี้แม้จะหนักหนาแต่เขาบอกว่าญี่ปุ่นจะต้องลุกขึ้นได้อีกครั้ง


ซึ่งเห็นแล้วก็ทึ่งและชื่นชม   พลอยมีความคิดเห็นคล้อยตามว่าเป็นไปได้


           


          


                                    มีผู้วิเคราะห์ว่าเหตุใดชาวญี่ปุ่นจึงรักษาความเป็นญี่ปุ่นไว้ได้

เขาว่าเพราะคนญี่ปุ่นยึดถือวิถีของเซ็น   ลัทธิบูชิโด   ที่หยั่งรากลึกมาแต่เก่าก่อน


ซามูไรไม่ยอมอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรี


ผ่านมานานมากแล้วศาสนาลัทธิความเชื่อเหล่านี้ก็ยังซึมลึกอยู่ในสายเลือดญี่ปุ่น


แสดงว่าเขาได้รับการถ่ายทอดหล่อหลอมอย่างต่อเนื่อง


และฝึกฝนมาจนฝังแน่นอยู่ในสายเลือดอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่เล็ก


เมื่อเกิดวิกฤติการณ์คับขันขึ้นจึงแสดงออกมาให้เห็น


จนเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมากของชาวต่างชาติ


หายสงสัยไหมครับว่าทำไมญี่ปุ่นจึงมีคุณภาพสูง


สร้างชาติให้เป็นมหาอำนาจของโลกได้


ทั้งๆ ที่ประเทศของเขาไม่มีทรัพยากรอะไรเท่าไรนอกจากคุณภาพคนของเขา


      

                    

 
            เราจะเห็นอิทธิพลของศาสนาและปรัชญาของคนญี่ปุ่นได้ทั่วไป

จากบ้าน   สวนญี่ปุ่น   ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวัน


สิ่งต่างๆ เหล่านี้ฉายออกมาให้เราเห็นได้เสมอ


แต่ไม่ชัดเจนเท่าเมื่อเกิดวิกฤติการณ์พิบัติภัยครั้งนี้


รวมความว่านอกจากคนที่มีคุณภาพแล้ว


คนญี่ปุ่นยังมีหลักของศาสนาความเชื่อและปรัชญา

เป็นแก่นในการดำเนินชีวิตมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน


                                           
              


            ที่ไหนๆ ในโลกย่อมมีทั้งคนดีและไม่ดี

ญี่ปุ่นก็เช่นกัน   เราได้เห็นวิถีชีวิตหลายมุมด้านมืดของญี่ปุ่นเหมือนกัน


แต่แสดงว่าเขาคงมีคนดีมากกว่า   และยังรักษาความดีไว้ได้    


ในยามวิกฤติทุกข์ยากเขาจึงยังมีความเป็นเอกลักษณ์

เป็นตัวของเขาเองอยู่เหมือนเดิม
            หลายคนคิดเห็นว่า

ถ้าวิกฤติภัยนี้เกิดขึ้นในประเทศอื่น


ความวุ่นวายเสียหายต่อเนื่องเป็นลูกโซ่คงมีมากกว่านี้


เพราะคนเห็นแก่ตัวนึกถึงตนเองก่อนคนอื่น


และความไร้ศีลธรรมจะเข้ามาครอบงำการปฏิบัติทางกาย  วาจา  ใจ


ในช่องทางที่ตัวเองต้องได้ประโยชน์ก่อนคนอื่น


คนอื่นจะเป็นอย่างไรช่างหัวมัน

ทั้งๆ ที่เป็นคนชาติเดียวกันร่วมทุกข์ด้วยกันแท้ๆ


        

            น่าสนใจมากที่เราได้เห็นบทเรียนอันมีค่ายิ่งนี้

มองดูประเทศเราเอง   แค่เรื่องเข้าแถวต่อคิว   การข้ามถนน


ความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆ ไม่ค่อยมีผู้ตั้งใจปฏิบัติกันเท่าไร


เรายังติดอยู่กับความสบายเดิมๆ จนสะสมเป็นความเห็นแก่ตัว


แม้มองเห็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของท่าน


แต่ประโยชน์ของฉันต้องมาก่อน

            เรื่องแบบนี้เมื่อเรามองไปในสังคมด้านไหนมุมใดเราก็จะพบเห็น

แล้วในที่สุดก็กลายเป็นความเคยชินไป


ถือปฏิบัติทำกันเป็นปกติจนไม่ถือไม่คิดว่าเป็นเรื่องเสียหายร้ายแรง


ซึ่งถ้าพิจารณากันให้ดีๆ แล้วกลับนำผลเสียมาสู่สังคมส่วนรวมประเทศชาติ


ทุกวันนี้เราตามก้นทั้งญี่ปุ่น   เกาหลี   ไต้หวัน   จีน


กระทั่งในเอเชียอาคเนย์เองเรายังไม่อาจเทียมสิงคโปร์   มาเลย์เซีย


และเริ่มไม่มั่นใจกับความเป็นผู้นำในย่านนี้ของเราแล้ว

            การนำศาสนามาปลูกฝังวิถีชีวิตของคนในชาติ

ให้มีหลักยึดประจำใจเราจึงเห็นตัวอย่างได้อย่างดีจากกรณีญี่ปุ่นนี้


ด้านเศรษฐกิจ   การเมือง  ของเขาเป็นอย่างไร


แต่สังคมของเขายังเข้มข้นอยู่กับศาสนาปรัชญาลัทธิความเชื่อ


ที่สอนให้คนกระทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน


มิใช่นึกถึงแต่ตัวเองถ่ายเดียว


ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว    ตัวเองจะไปรอดได้อย่างไร


คนเรามีชีวิตอยู่กันเป็นสังคมชุมชน


ถ้าประโยชน์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ไม่ได้แล้ว   ประโยชน์ส่วนตนไหนเลยจะยังอยู่ได้            เราจึงไม่ควรละเลยศาสนา   พุทธปรัชญาดีๆ ที่เรามีหรือเคยมี

ซึ่งเรื่องนี้คงต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆ


มิใช่ให้สูงส่งหรือสวยงามอยู่แต่ในวัดหรือในหนังสือ


นี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติ   ต้องทำ  ต้องปฏิบัติ   จึงจะเกิดผล


เหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นทำได้


ให้สังคมของเรามีหลักศีลธรรมเข้มแข็งช่วยค้ำจุนอยู่ด้วย


ให้ศีลธรรมมีส่วนช่วยขัดเกลาสร้างคนให้มีคุณภาพมากขึ้น


ทั้งในทางโลกและทางธรรม


คนก็จะมีความคิด   การพูด   การกระทำ 

ที่ดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวมมากกว่านี้


เราจะก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง   เข้มแข็ง    ด้วยคนที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง


อย่าให้คนกลุ่มน้อยด้อยศีลธรรมเข้ามาทำลายสิ่งดีงามที่พวกเราสร้างเสริมกัน


ดูอย่างญี่ปุ่นเป็นตัวอย่าง    เมื่อพื้นฐานเขาเข้มแข็งแล้ว


อะไรมาจะหนักหนาแค่ไหนเขาก็ยังกอบกู้ได้    ลุกขึ้นมาได้


แล้วเราไม่อยากเป็นอย่างเขาบ้างหรือ ........  

               

สุภาษิตอังกฤษ

posted on 07 Apr 2011 23:24 by reidiary
                              ของฝาก                         "ครอบครัว"
 

                 Charity begins at home.

                      ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เริ่มจากที่บ้านก่อน

The mother-in-law remembers not that she was a daughter-in-law.

        แม่ผัวย่อมลืมไปว่าตัวเองเคยเป็นลูกสะใภ้มาก่อน

              In the child the father's image lies.

                   ลักษณะของพ่อย่อมปรากฏอยู่ในลูก

The childhood shows the man, as morning shows the day.

วัยเด็กบอกให้รู้ว่าคือผู้ใหญ่   เช่นรุ่งอรุณบอกให้รู้ว่าเป็นกลางวัน


When you enter a house, leave your anger at the door.

     ก่อนเข้าบ้าน  ขอให้ละทิ้งอารณ์โกรธไว้ที่ประตูบ้าน                                  "อวัยวะ"

     The eye that sees all things else see not itself.

           ตามองเห็นสิ่งต่างๆ  แต่จะมองไม่เห็นตัวมันเอง

              The effect speaks; the tongue needs not.

                    ผลจะบอกเอง   ลิ้นไม่จำเป็นแต่อย่างใด


สุภาษิตอังกฤษ

posted on 07 Apr 2011 00:03 by reidiary
 

 

                                  ของฝาก                                 "คน"       Man show their superiority inside; animals, outside.

                   มนุษย์อวดศักดาให้เห็นจากภายใน

             ส่วนสัตว์แสดงให้เห็นได้จากภายนอก


   Man was not born for himself but for his country.

        คนไม่ได้เกิดมาเพื่อตัวเอง   แต่เพื่อชาติบ้านเมือง


      In youth we learn; in age  understand.

           ในวัยหนุ่มเราเรียนรู้   วัยชราเราเข้าใจ                       Young men think old men fools.

                              คนหนุ่มมักคิดว่าคนแก่เป็นคนโง่


         Age pays the penalty for the sin of youth.

               ความผิดในวัยหนุ่มจะต้องชดใช้ตอนแก่
       A servant is known by his master's absence.

             รู้จักคนใช้ก็ยามที่นายไม่อยู่
   He that serves two masters has to lie one of them. 

         ผู้ที่รับใช้นายสองคนจะต้องโกหกนายคนใดคนหนึ่ง


            An ill servant will never be a good master.

                 บ่าวเลวจะเป็นนายที่ดีไม่ได้


               A poet is born not made.

                    กวีย่อมเป็นมาแต่เกิดไม่ใช่สร้างขึ้นทีหลังA plough man on his legs

      is higher than a gentleman on his knees.


            คนไถนาที่ยืนบนขาตัวเองย่อมสูงกว่าสุภาพชนที่คุกเข่า 
                    An ill master makes an ill scholar.

                         ครูที่เลวสอนศิษย์ให้เลวตาม
สุภาษิตอังกฤษ

posted on 31 Mar 2011 01:49 by reidiary                                             ของฝาก                               "ความจริง  สัจจะ"  

                             Truth fears no colours.

                                 ความจริงไม่เกรงกลัวสีใดๆ
                                  

             There is a measure of all things.

                  
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีมาตราวัดได้เสมอ
 


         Better speak truth rudely than lie covertly.

              กล่าวความจริงแม้กักขฬะยังดีกว่ากล่าวเท็จอย่างนิ่มนวล
 


                   A liaw is not believed when he tells the truth.

                         คนโกหกแม้จะกล่าวความจริงก็ไม่มีใครเชื่อถือ


                   
 


                                        "ความสวยงาม" 


Every thing has its beauty but not everyone sees.

   ทุกสิ่งทุกอย่างมีความงามในตัวเอง  แต่ใช่ว่าทุกคนจะมองเห็นเสมอไป
 


            Charms striike the sight but merit wins the soul.

                  เสน่ห์ตรึงตา  แต่ความดีตรึงใจ

 

    Beauty is things exists in the mind which contemplates them.

         ความงามในสิ่งใดอยู่ที่ใจมองเห็นสิ่งนั้น     

 

บูชาพระ

posted on 27 Mar 2011 12:47 by reidiary

                                     ปรัชญาเมธี
                        การเรียนกับด้วยครู   จดจำได้เป็น “นักเรียน”

            การเรียนด้วยตนเอง   คือวิจารณ์ด้วยเหตุผล

            ทุกสิ่งเห็นแจ่มแจ้ง   เป็น “นักรู้”

            นักเรียนและนักรู้พร้อมหมดด้วยความประพฤติดีงาม

            รวมอยู่ในผู้ใด   ผู้นั้นเป็น “ปรัชญาเมธี”


                       สวรรค์ในอก   นรกในใจ

                       คำโบราณมีว่า “สวรรค์ในอก   นรกในใจ”

          หมายความว่า  ผู้ประพฤติดี   สวรรค์ก็ฉายแสงเข้าโสรจ

          สรงจิตให้ชุ่มชื่นเบิกบาน   สบายเอง

                       ผู้ประพฤติชั่ว   นรกก็ฉายแสงเข้ามาจี้จุดให้เร่าร้อน

           ลำบากยากเข็ญเอง
           
           เป็นอันว่า  คนดี  ชั่ว  ย่อมประสบ “สวรรค์  นรก” ก่อนตายทั้งนั้น


                                      ประตูชัย
                คนมีน้ำใจกว้างขวาง   เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นเยี่ยม

       ความมีอัธยาศัยเป็นกันเองในที่ทั้งปวง    แต่ไม่เสียระเบียบ

       และความมีนิสัยไม่เกี่ยงงอน  ยิ่งทำกิจการมากก็ยิ่งเห็นเป็นเกียรติ

       นี่คือ  “ประตูชัยของเจ้าหน้าที่ทั่วไป”


                             วิสัยบัณฑิตพิชิตมาร


                 เรื่องที่จิตคิด   กิจที่กายทำ   คำที่ปากพูด
 
        ที่จะต้องเลิศต้องอาศัยมีความมั่นคง   มีสัตย์จริง


         มีความอดทน   มีความกล้าหาญ   มีความตระหนักในเหตุผล


         รู้จักทางเลือกโอกาส   ทั้งฉลาดเชี่ยวชาญ   วิจารณ์เห็นการณ์ไกล


         จึงเป็น  “วิสัยบัณฑิตพิชิตมาร”
                                  อย่าสำคัญผิด

มักมีผู้สำคัญว่า  ทางนี้เป็นของพระอริยเจ้าโดยส่วนเดียว   ปุถุชนไม่มีส่วน


ที่จริงพระอริยเจ้าท่านเดินตลอดแล้ว   ท่านไม่กลับมาเดินอีกดอก


ท่านก็ทิ้งไว้ให้ปุถุชนเป็นผู้เดินต่อไป   จนได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้า


แล้วก็ทิ้งทางนั้นอีก   ปุถุชนก็เดินไปอีกจนสิ้นเรื่อยไป
                      อย่าหวังรวยทางลัด

            ผู้หาทรัพย์ด้วยการพนัน   ด้วยทุจริตอื่นใดก็ดี

ได้เร็วแต่ก็ฉิบหายเร็ว  เหมือนปลูกพืชชนิดไม้ล้มลุก


ได้ผลเร็ว   แต่ต้นมันก็ตายเร็วฉะนั้น            ส่วนการแสวงหาทรัพย์ด้วยการบากบั่นโดยทางสุจริต


ค่อยทำค่อยไป   ค่อยได้  ค่อยมี


ทรัพย์ที่ได้นั้น   จักมั่นคงถาวร   สามารถเป็นมรดกแก่ลูกเต้าเหล่าหลาน


เหมือนไม้มีแก่น   หรือไม้ยืนต้น


ค่อยเติบ   ค่อยโต    แล้วอายุก็ยืนฉะนั้น
คติธรรมคำสอนของ     สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (อ้วน   ติสโส)

วัดบรมนิวาส      กรุงเทพมหานคร
ชาติกาล          ๒๑  มีนาคม    พ.ศ. ๒๔๑๐


ชาติภูมิ            อ.วารินชำราบ     จังหวัดอุบลราชธานี


อุปสมบท         เมื่ออายุครบ  ๒๐  ปี


มรณภาพ         ๒๖  มกราคม    พ.ศ. ๒๔๙๙


สิริรวมชนมายุได้          ๘๙  ปี


บูชาพระ

posted on 27 Mar 2011 12:35 by reidiary
                              บุญกุศลไม่ทอดทิ้ง
                        เงินทอง  มันตามส่งเราได้อย่างไกลก็แค่เตียงพยาบาล

            พี่น้องลูกหลาน  สุดทางที่ตามส่งก็แค่ป่าช้า


            แต่บุญกุศลคุณงามความดี  จะตามเราไปทุกหน  ทุกแห่ง


            ทุกภพ  ทุกชาติ  ไม่ทอดทิ้ง


                            โลก
                        โลก  หรือ  สังคม


            กำลังขาดคนดี


            ทุกวันนี้มีแต่คนฉลาดเต็มโลก


            และเป็นคนฉลาดที่ไว้วางใจกันไม่ได้เลย

                            ค่าของคนอยู่ที่มีสาระ
                        ถ้าคุณต้องการให้  ตัวคุณมีค่าราคาแพงที่สุด

            คุณต้องพยายามปรับปรุงหรือแต่งชีวิตของคุณให้ดีที่สุด


            มีสาระที่สุด   ทำตัวคุณให้เป็นแหล่ง


            หรือแดนกระจายขยายประโยชน์ให้มากที่สุด


                                           คนเนรคุณ

                              หว่านพืชลงในกองแห่งถ่านเพลิงที่ลุกโชน
   
                              ทำประโยชน์แก่คนเนรคุณ  ก็ย่อมมีผลฉันนั้น                                                ความรัก
 
                                      ทำให้คนเป็นกวีได้ฉันใด

   
                                               ความทุกข์

     
                                  ก็ทำให้คนเป็นปราชญ์ได้ฉันนั้นคติธรรมคำสอนของ     หลวงตาแพร  เยื่อไม้

วัดประยุรวงศาวาส     เขตธนบุรี     กรุงเทพมหานคร
ชาติกาล          ๓  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๔๖๘


ชาติภูมิ            ต.บ้านช้าง   อ.อุทัย    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชา           เมื่ออายุได้  ๑๗  ปี


มรณภาพ         ๒๑  กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๒๔


สิริรวมอายุได้       ๕๖  ปี

บูชาพระ

posted on 26 Mar 2011 22:21 by reidiary                          หาหนึ่งแต่ได้สอง

                      ผู้มีสมบัติทางธรรมจะมีสมบัติทางโลกด้วย


           แต่ผู้มีสมบัติทางโลกอาจไม่มีสมบัติทางธรรมเลยก็ได้


           ถ้าแสวงหาสมบัติทางธรรมก็ย่อมได้สมบัติทางโลกด้วย


           กล่าวคือแสวงหาหนึ่งจักได้สอง


           แต่ถ้าทอดทิ้งสมบัติทางธรรม   อาจพลาดทั้งสองทาง
หนึ่งในคติธรรมคำสอนของ     หลวงปู่หลอด  ปโมทิโต

วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม)     บางกะปิ     กทม.


ชาติกาล          ๑๕  ธันวาคม    พ.ศ. ๒๔๕๘

ชาติภูมิ            บ้านขาม    ต.หัวนา    อ.เมืองฯ   จังหวัดหนองบัวลำภู


อุปสมบท         เมื่ออายุได้   ๒๐  ปี

                                    จงตั้งใจ

                             การทำดีใช่ต้องมีการกำหนด
 
                     ว่าละลดเฉพาะในกาลพรรษา


                     การทำดีย่อมทำได้ทุกเวลา


                     ขอแต่ว่าจงตั้งใจทำให้จริง
                              จงทำดีเพื่อความดี

                        การทำดีอย่าไปมีหวังผลตอบ

 
           เป็นความชอบเป็นเงินทองหรือข้าวของ

 
           ทั้งสรรเสริญอีกเยินยอก็อย่าปอง


           ผลทั้งผองผลจอมปลอมย้อมให้เมา
คติธรรมคำสอนของ     สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

                                    (สนั่น   จันทปัชโชโต    ป.ธ.๙ )


วัดนรนาถสุนทรีการาม     กรุงเทพมหานคร
ชาติกาล          ๘  กันยายน    พ.ศ. ๒๔๕๑


ชาติภูมิ            บ้านหนองบ่อ    ต.หนองบ่อ


                        อ.เมืองฯ     จังหวัดอุบลราชธานี


บรรพชา           เป็นสามเณรเมื่ออายุได้  ๙  ปี


อุปสมบท         เมื่ออายุได้  ๒๐  ปี


มรณภาพ         ๒  พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๔๑


                        สิริรวมชนมายุได้  ๙๐  ปี

                       

บูชาพระ

posted on 26 Mar 2011 22:13 by reidiary                              ปลูกต้นธรรม

                     การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้

            ศีล   คือ   ดิน

            สมาธิ    คือ   ลำต้น

            ปัญญา   คือ   ดอก  ผล


                    เราต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงาม


            ก็ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดิน


            และต้องคอยระมัดระวังมิให้ตัวหนอน


            คือโลภ   โกรธ   หลง  มากัดกิน ...               เพื่อนตาย ... คือความดีของเรา


            ความดีนั่นแหละคือเพื่อนตายของเรา
           
            ถ้าเรามีความดีแล้ว


            ก็เหมือนมีเพื่อนร่วมเดินทาง
                        ปัญญาไม่สมประกอบ

         การคล้อยตามของบุคคลที่จัดอันดับตัวเองอยู่ในขั้นปัญญาชนนั้น

ยังมีความโง่เข้ามาปะปน


แม้จะเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาที่ไม่สมประกอบ                   สุดแต่ผู้กระทำประณีตหรือเลว

                     เนื้อทองธรรมชาติย่อมเกิดขึ้นจากบ่อเดียวกัน

            เมื่อได้นำมาทำเครื่องประดับ


            บางอันประณีต   บางอันเลว                     แม้จะมีความประณีตก็ดี   แม้จะเลวก็ดี


             นั่นมิใช่จะเป็นเพราะทอง


             แต่เป็นเพราะฝีมือช่างต่างหาก ...คติธรรมคำสอนของ     หลวงปู่จันทร์ศรี   จันททีโป


วัดโพธิสมภรณ์      อ.เมืองฯ    จังหวัดอุดรธานี
ชาติกาล          ๑๐  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๔๕๔


ชาติภูมิ            บ้านโนนทัน    ต.พระลับ   อ.เมืองฯ    จังหวัดขอนแก่น


บรรพชา           เมื่ออายุได้  ๑๔  ปี
                        สร้างดีที่ใจไม่เสื่อมสูญ

            การภาวนาเป็นยอดของทานอันเลิศ


เก็บอยู่ในจิตใจทุกภพทุกชาติไป


จนได้บรรลุมรรคผลนิพพาน


ก็ต้องอาศัยบำเพ็ญบารมีของตนนี้แหละ


บารมีของตนนี้แหละเป็นเสบียงอาหารไปข้างหน้าอีก


เพราะเราได้ฝึกหัดกาย  วาจา  และจิตใจของเราให้เกิดความบริสุทธิ์เสมอมา

                                    เวรกรรม


                  เรื่องเวรกรรม   ลูกเอ๋ย ...   มันเป็นกรรมนะ

         ต้องใช้เวรกรรมยุติธรรมแล้ว


         แม้พระพุทธเจ้าของเรา   ลูกเห็นไหม?


         พระองค์บริสุทธิ์แค่ไหน


         พระองค์ยังต้องประสบในเรื่องเช่นนี้นะ
คติธรรมคำสอนของ     หลวงปู่สาม   อกิญจโน

วัดบูรพาราม       จังหวัดสุรินทร์
ชาติกาล          กันยายน    พ.ศ. ๒๔๔๒


ชาติภูมิ            บ้านนาสาม   ต.นาบัว   อ.เมืองฯ    จังหวัดสุรินทร์


บรรพชา           เมื่ออายุได้  ๑๙  ปี


อุปสมบท         เมื่ออายุได้  ๒๑  ปี
บูชาพระ

posted on 26 Mar 2011 21:55 by reidiary                   จุดหมายของคนดี-ชั่ว
            จุดหมายของคนดีและคนชั่วนั้น   ย่อมแตกต่างกัน

คนดีนั้นมีที่อยู่อิสระ     ตายแล้วก็ไปสวรรค์


            คนชั่วนั้น   มีที่อยู่จำกัด    เช่น    คุก

ตายแล้วก็ไปนรก

                                         ดูคน  ให้ดูจิต
                                             จะดูคนให้ดี   ดูที่จิต
            
                                     ทำพูดคิด   จักแสดงแฝงให้เห็น

           
                                     ดูคนดีต้องดูไปอย่างใจเย็น

           
                                     ไม่ลำเค็ญหากดูคนทนนิดเดียว


                                         คนจะดี   เพราะมีธรรม


                        

                                         คนจะดีใช่จะดีเพราะมีพระ

           
                                  แต่เลยละข้อธรรม   คำสั่งสอน

            
                                  พระจะช่วยอวยชัยและให้พร

           
                                  แต่นิกรผู้มีธรรมประจำใจ


                           เด็กดี   ต้องมีธรรม
                        เด็กจะดีเพราะมีธรรมประจำจิต

            
                พูดทำคิด   พินิจหลักรักเหตุผล

           
                อนาคตประเทศชาติปราศมืดมน

           
                เพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจ


                                    ค่าของคน

                                    อันเพชรนิล   จินดาค่าสูงลิ่ว
                       
                             อาศัยริ้วแรงเจียระไน   ให้มีค่า

                       
                             คนจะดีใช่จะดีแต่วิชา

                        
                             ต้องอุตส่าห์ฝึกฝนตนให้ดี

คติธรรมคำสอนของ     หลวงปู่แพง   อโสโก

วัดโพธิ์ทอง    บ้านอีโสด   ต.หนองเทพ    อ.รัตนบุรี    จังหวัดสุรินทร์ขาติกาล          ๗  มีนาคม    พ.ศ. ๒๔๓๔

ชาติภูมิ            ต.ระเวียง    อ.รัตนบุรี    จังหวัดสุรินทร์

อุปสมบท         เมื่ออายุได้  ๓๐  ปี


                       ธรรมะไม่ครึ   ไม่ล้าสมัย
            เรื่องของธรรมะ   ถ้าพิจารณาโดยเป็นธรรมะจริงจัง


ธรรมะนั้นเป็นของนำสมัยอยู่ทุกกาลเวลา


ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า


ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพศใด   ภูมิใด   ชาติไหนก็ตาม


คนนั้นยังทันสมัย   ยังมีคนนิยมชมชอบ   ยังมีคนยินดีเลื่อมใส                                    ธรรมะยังล้ำนำสมัย

                           ศีล   สมาธิ   ปัญญา   ไม่ใช่ของครึล้าสมัย


                  หรือไม่ทันเหตุการณ์บ้านเมือง

 
                  ถ้าเราศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว


                  จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ก้าวล้ำนำยุคสมัยอยู่ตลอด

 
                  เช่น   ศีล ๕    เป็นตัวอย่าง  ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ ย่อมก้าวล้ำนำสมัยอยู่เสมอ

                        ศีล ๕   หากเรารักษาปฏิบัติตามไม่มีการฆ่ากันตีกัน
           
            ไม่ลักเล็กขโมยน้อย

 
            ไม่มีการประพฤตินอกจิตนอกใจ


            ไม่มีการหลอกลวงโกหกกัน   พูดกันตามสัตย์ตามจริง


            ไม่มีการดื่มสุราทะเลาะเบาะแว้งกัน


             มันจะเป็นอย่างไรโลกใบนี้


             มันจะทันสมัยหรือมันจะครึ   ควรจะพินิจพิจารณา

 
             ถ้าหากศีล ๕  ล้าสมัย   ไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแล้ว


             ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้ตลอดสองพันห้าร้อยกว่าปี


             ทำไมยังมีผู้นิยมชมชอบ   ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติกันอยู่ล่ะ


             คนเหล่านั้น   เป็นคนโง่เขลารึ?


คติธรรมคำสอนของ     พระอาจารย์สิงห์ทอง   ธัมมวโร

วัดป่าแก้ว    ต.ค้อใต้    อ.สว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนครชาติกาล          ๑๒  กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๔๖๗

ชาติภูมิ            บ้านศรีฐาน    ต.กระจาย
                        อ.ลุมพุก      จังหวัดอุบลราชธานี

มรณภาพ         ๒๗  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๒๓

สิริรวมอายุได้      ๕๖  ปี


บูชาพระ

posted on 26 Mar 2011 16:18 by reidiary                     อะไรเป็นแก่นสารของชีวิต
             ผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน   เป็นแก่นสาร   ของชีวิต

      อบรมจิต   ให้ซื่อตรง   ดำรงศีล

      ปลูกศรัทธา   เพียรภาวนา   เป็นอาจิณ

      ขัดมลทิน   ความโง่เขลา   ให้เบาคลาย                           ด้วยอำนาจ   ภาวนา   ศรัทธามาก

                    ตัดความอยาก   ให้สิ้นเชื้อ   เกิดเบื่อหน่าย


                    แก่นสาร   ของชีวิต   คือจิตคลาย


                    จิตสบาย   ท่านทุกคน   ควรสนใจ
                    คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ไหน

                                      มนษย์รู้วิชามีค่ายิ่ง

                               รู้ของจริงก็ยิ่งเลิศประเสริฐใหญ่

                               คุณค่าของมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ที่จิตใจ


                               รู้สิ่งใดยังไม่สู้รู้รสธรรม                                      รสพระธรรมชนะรสหมดทั้งโลก

                               ผู้มีโชคย่อมมีผู้อุปถัมภ์


                               เป็นพระปฏิคาหกไม่ตกต่ำ


                               จิตเป็นธรรมท่านผู้รู้เขาบูชา


               พระธรรมมีความจำเป็นอย่างไร?
                       พระธรรมควรบำเพ็ญจำเป็นมาก

              ดับความอยากตัดความทุกข์จิตสุกใส


              ปฏิบัติธรรมจิตเป็นธรรมชักนำใจ


              ไม่มีภัยจิตเป็นครูอยู่สบาย


            


                       อยากรู้ธรรมควรน้อมนำมาฝึกตน

               ฝึกอดทนเป็นชาวพุทธตามจุดหมาย


               ธรรมศักดิ์สิทธิ์ปรุงให้จิตเกิดความคลาย


               เมื่อรู้แล้วควรทำจึงจำเป็น


     ชาตินี้-ชาติหน้า   นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่?
                          ชาตินี้ชาติหน้าต้องเชื่อพระตถาคต

                 ตามบทพุทธพจน์ที่บัญญัติพระตรัสสอน


                 นรกสวรรค์นั้นมีจริงอย่างแน่นอน


                 ตามคำสอนพระบรมครูผู้อาจารย์


           

                                     ธรรมทั้งหลายท่านตรัสไว้ไม่โกหก


                             สวรรค์นรกพระท่านชี้มีหลักฐาน


                             ตรัสของจริงใครอยากเห็นบำเพ็ญฌาณ


                             เมื่อชำนาญรู้ได้ชัดปัจจัตตัง


           


                        สูงกับต่ำบุญกับกรรมธรรมกับโลก

                 แม้มีโชคไม่ทำดีไม่มีหวัง

                 พุทธโอวาทประกาศไว้ไม่ปิดบัง


                 เพียงเนื้อกับหนังไม่เพ่งดูไม่รู้เลย
คติธรรมคำสอนของ     หลวงปู่เปลื้อง   ปัญญวันโต

วัดบางแก้วผดุงธรรม     อ.ชัยเสน    จังหวัดพัทลุงชาติกาล          ๑๕  กันยายน    พ.ศ. ๒๔๔๗

ชาติภูมิ            อ.ปากพยูน     จังหวัดพัทลุง

อุปสมบท         ครั้งแรกเมื่ออายุได้  ๒๐  ปี

                     ครั้งที่สองเมื่ออายุได้  ๖๐  ปี


               อวิชชาคือพญามารที่ต้องกำจัด

                          สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ...
                  
                   มารที่เข้ามาผจญนั้นมีมาก


                   ต้องระวังด้วยสติปัญญา


                   จึงจะพ้นวิสัยได้
                          อวิชชานี่สำคัญ
 
                   มันคอยส่งสมุนเข้าล่าล้อมเมืองไว้ทุกประตู


                   ถ้าเราเผลอ (สติ) มันโจมตีทันที


                   พวกสมุนมารนี่   ชำนาญวิธีกองโจรที่สุด


                   ว่องไวเฉียบพลัน   ไม่มีการอืดอาด   ไม่รอช้า


                   ถ้ามีโอกาสก็เข้าโจมตีล่าเมือง


                   จับจิตใจของเราเป็นเชลย    บงการให้เป็นไปตามใจชอบ


                   ให้โลภโกรธหลงไปตามคำสั่งของมัน ...
หนึ่งในคติธรรมคำสอนของ     หลวงปู่คำดี   ปภาโส

วัดถ้ำผาปู่นิมิต   บ้านนาอ้อ    ต.นาอ้อ   อ.เมืองฯ    จังหวัดเลยชาติกาล          ๒๖  มีนาคม    พ.ศ. ๒๔๔๕

ชาติภูมิ            บ้านหนองคู    ต.บ้านหว้า    อ.เมืองฯ    จังหวัดขอนแก่น

อุปสมบท         เมื่ออายุได้  ๒๒  ปี


มรณภาพ         ๑๗  พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๒๗


สิริรวมอายุได้       ๘๒  ปี