คุณธรรมค้ำจุนโลก

posted on 16 Apr 2011 15:24 by reidiary                          


 
 
 
                        
 
                             
    

                                  ศีลธรรมเข้มแข็ง


            ที่ญี่ปุ่นกรณีแผ่นดินไหวรุนแรงและเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ

พัดถาโถมเข้าใส่ประเทศญี่ปุ่นอย่างร้ายแรงมาก


จนเป็นพิบัติภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก


และเกิดความเสียหายโดยตรงต่อโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู


เกิดการรั่วไหลแผ่กระจายสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ยากต่อการควบคุม


จนกระทั่งบัดนี้    นับเวลาผ่านมาได้เดือนกว่าแล้ว


ก็ยังมีวิกฤติรังสีของนิวเคลียร์ที่ไม่สามารถแก้ไขควบคุมได้


สร้างความเสียหายแก่ประเทศญี่ปุ่นอย่างประมาณไม่ได้


ทั้งชีวิต   ทรัพย์สิน   ของคนญี่ปุ่นที่อยู่ในเขตได้รับภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ


รวมถึงการควบคุมไม่ได้ของสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้าปรมาณู


ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในเขตพิบัติภัยธรรมชาติและที่อยู่ในระยะของการแผ่รังสีนิวเคลียร์


จึงได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส