บูชาพระ

posted on 26 Mar 2011 16:18 by reidiary                     อะไรเป็นแก่นสารของชีวิต
             ผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน   เป็นแก่นสาร   ของชีวิต

      อบรมจิต   ให้ซื่อตรง   ดำรงศีล

      ปลูกศรัทธา   เพียรภาวนา   เป็นอาจิณ

      ขัดมลทิน   ความโง่เขลา   ให้เบาคลาย                           ด้วยอำนาจ   ภาวนา   ศรัทธามาก

                    ตัดความอยาก   ให้สิ้นเชื้อ   เกิดเบื่อหน่าย


                    แก่นสาร   ของชีวิต   คือจิตคลาย


                    จิตสบาย   ท่านทุกคน   ควรสนใจ
                    คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ไหน

                                      มนษย์รู้วิชามีค่ายิ่ง

                               รู้ของจริงก็ยิ่งเลิศประเสริฐใหญ่

                               คุณค่าของมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ที่จิตใจ


                               รู้สิ่งใดยังไม่สู้รู้รสธรรม                                      รสพระธรรมชนะรสหมดทั้งโลก

                               ผู้มีโชคย่อมมีผู้อุปถัมภ์


                               เป็นพระปฏิคาหกไม่ตกต่ำ


                               จิตเป็นธรรมท่านผู้รู้เขาบูชา


               พระธรรมมีความจำเป็นอย่างไร?
                       พระธรรมควรบำเพ็ญจำเป็นมาก

              ดับความอยากตัดความทุกข์จิตสุกใส


              ปฏิบัติธรรมจิตเป็นธรรมชักนำใจ


              ไม่มีภัยจิตเป็นครูอยู่สบาย


            


                       อยากรู้ธรรมควรน้อมนำมาฝึกตน

               ฝึกอดทนเป็นชาวพุทธตามจุดหมาย


               ธรรมศักดิ์สิทธิ์ปรุงให้จิตเกิดความคลาย


               เมื่อรู้แล้วควรทำจึงจำเป็น


     ชาตินี้-ชาติหน้า   นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่?
                          ชาตินี้ชาติหน้าต้องเชื่อพระตถาคต

                 ตามบทพุทธพจน์ที่บัญญัติพระตรัสสอน


                 นรกสวรรค์นั้นมีจริงอย่างแน่นอน


                 ตามคำสอนพระบรมครูผู้อาจารย์


           

                                     ธรรมทั้งหลายท่านตรัสไว้ไม่โกหก


                             สวรรค์นรกพระท่านชี้มีหลักฐาน


                             ตรัสของจริงใครอยากเห็นบำเพ็ญฌาณ


                             เมื่อชำนาญรู้ได้ชัดปัจจัตตัง


           


                        สูงกับต่ำบุญกับกรรมธรรมกับโลก

                 แม้มีโชคไม่ทำดีไม่มีหวัง

                 พุทธโอวาทประกาศไว้ไม่ปิดบัง


                 เพียงเนื้อกับหนังไม่เพ่งดูไม่รู้เลย
คติธรรมคำสอนของ     หลวงปู่เปลื้อง   ปัญญวันโต

วัดบางแก้วผดุงธรรม     อ.ชัยเสน    จังหวัดพัทลุงชาติกาล          ๑๕  กันยายน    พ.ศ. ๒๔๔๗

ชาติภูมิ            อ.ปากพยูน     จังหวัดพัทลุง

อุปสมบท         ครั้งแรกเมื่ออายุได้  ๒๐  ปี

                     ครั้งที่สองเมื่ออายุได้  ๖๐  ปี


               อวิชชาคือพญามารที่ต้องกำจัด

                          สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ...
                  
                   มารที่เข้ามาผจญนั้นมีมาก


                   ต้องระวังด้วยสติปัญญา


                   จึงจะพ้นวิสัยได้
                          อวิชชานี่สำคัญ
 
                   มันคอยส่งสมุนเข้าล่าล้อมเมืองไว้ทุกประตู


                   ถ้าเราเผลอ (สติ) มันโจมตีทันที


                   พวกสมุนมารนี่   ชำนาญวิธีกองโจรที่สุด


                   ว่องไวเฉียบพลัน   ไม่มีการอืดอาด   ไม่รอช้า


                   ถ้ามีโอกาสก็เข้าโจมตีล่าเมือง


                   จับจิตใจของเราเป็นเชลย    บงการให้เป็นไปตามใจชอบ


                   ให้โลภโกรธหลงไปตามคำสั่งของมัน ...
หนึ่งในคติธรรมคำสอนของ     หลวงปู่คำดี   ปภาโส

วัดถ้ำผาปู่นิมิต   บ้านนาอ้อ    ต.นาอ้อ   อ.เมืองฯ    จังหวัดเลยชาติกาล          ๒๖  มีนาคม    พ.ศ. ๒๔๔๕

ชาติภูมิ            บ้านหนองคู    ต.บ้านหว้า    อ.เมืองฯ    จังหวัดขอนแก่น

อุปสมบท         เมื่ออายุได้  ๒๒  ปี


มรณภาพ         ๑๗  พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๒๗


สิริรวมอายุได้       ๘๒  ปีComment

Comment:

Tweet