บูชาพระ

posted on 26 Mar 2011 21:55 by reidiary                   จุดหมายของคนดี-ชั่ว
            จุดหมายของคนดีและคนชั่วนั้น   ย่อมแตกต่างกัน

คนดีนั้นมีที่อยู่อิสระ     ตายแล้วก็ไปสวรรค์


            คนชั่วนั้น   มีที่อยู่จำกัด    เช่น    คุก

ตายแล้วก็ไปนรก

                                         ดูคน  ให้ดูจิต
                                             จะดูคนให้ดี   ดูที่จิต
            
                                     ทำพูดคิด   จักแสดงแฝงให้เห็น

           
                                     ดูคนดีต้องดูไปอย่างใจเย็น

           
                                     ไม่ลำเค็ญหากดูคนทนนิดเดียว


                                         คนจะดี   เพราะมีธรรม


                        

                                         คนจะดีใช่จะดีเพราะมีพระ

           
                                  แต่เลยละข้อธรรม   คำสั่งสอน

            
                                  พระจะช่วยอวยชัยและให้พร

           
                                  แต่นิกรผู้มีธรรมประจำใจ


                           เด็กดี   ต้องมีธรรม
                        เด็กจะดีเพราะมีธรรมประจำจิต

            
                พูดทำคิด   พินิจหลักรักเหตุผล

           
                อนาคตประเทศชาติปราศมืดมน

           
                เพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจ


                                    ค่าของคน

                                    อันเพชรนิล   จินดาค่าสูงลิ่ว
                       
                             อาศัยริ้วแรงเจียระไน   ให้มีค่า

                       
                             คนจะดีใช่จะดีแต่วิชา

                        
                             ต้องอุตส่าห์ฝึกฝนตนให้ดี

คติธรรมคำสอนของ     หลวงปู่แพง   อโสโก

วัดโพธิ์ทอง    บ้านอีโสด   ต.หนองเทพ    อ.รัตนบุรี    จังหวัดสุรินทร์ขาติกาล          ๗  มีนาคม    พ.ศ. ๒๔๓๔

ชาติภูมิ            ต.ระเวียง    อ.รัตนบุรี    จังหวัดสุรินทร์

อุปสมบท         เมื่ออายุได้  ๓๐  ปี


                       ธรรมะไม่ครึ   ไม่ล้าสมัย
            เรื่องของธรรมะ   ถ้าพิจารณาโดยเป็นธรรมะจริงจัง


ธรรมะนั้นเป็นของนำสมัยอยู่ทุกกาลเวลา


ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า


ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพศใด   ภูมิใด   ชาติไหนก็ตาม


คนนั้นยังทันสมัย   ยังมีคนนิยมชมชอบ   ยังมีคนยินดีเลื่อมใส                                    ธรรมะยังล้ำนำสมัย

                           ศีล   สมาธิ   ปัญญา   ไม่ใช่ของครึล้าสมัย


                  หรือไม่ทันเหตุการณ์บ้านเมือง

 
                  ถ้าเราศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว


                  จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ก้าวล้ำนำยุคสมัยอยู่ตลอด

 
                  เช่น   ศีล ๕    เป็นตัวอย่าง  ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ ย่อมก้าวล้ำนำสมัยอยู่เสมอ

                        ศีล ๕   หากเรารักษาปฏิบัติตามไม่มีการฆ่ากันตีกัน
           
            ไม่ลักเล็กขโมยน้อย

 
            ไม่มีการประพฤตินอกจิตนอกใจ


            ไม่มีการหลอกลวงโกหกกัน   พูดกันตามสัตย์ตามจริง


            ไม่มีการดื่มสุราทะเลาะเบาะแว้งกัน


             มันจะเป็นอย่างไรโลกใบนี้


             มันจะทันสมัยหรือมันจะครึ   ควรจะพินิจพิจารณา

 
             ถ้าหากศีล ๕  ล้าสมัย   ไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแล้ว


             ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้ตลอดสองพันห้าร้อยกว่าปี


             ทำไมยังมีผู้นิยมชมชอบ   ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติกันอยู่ล่ะ


             คนเหล่านั้น   เป็นคนโง่เขลารึ?


คติธรรมคำสอนของ     พระอาจารย์สิงห์ทอง   ธัมมวโร

วัดป่าแก้ว    ต.ค้อใต้    อ.สว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนครชาติกาล          ๑๒  กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๔๖๗

ชาติภูมิ            บ้านศรีฐาน    ต.กระจาย
                        อ.ลุมพุก      จังหวัดอุบลราชธานี

มรณภาพ         ๒๗  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๒๓

สิริรวมอายุได้      ๕๖  ปี


Comment

Comment:

Tweet