บูชาพระ

posted on 26 Mar 2011 22:21 by reidiary                          หาหนึ่งแต่ได้สอง

                      ผู้มีสมบัติทางธรรมจะมีสมบัติทางโลกด้วย


           แต่ผู้มีสมบัติทางโลกอาจไม่มีสมบัติทางธรรมเลยก็ได้


           ถ้าแสวงหาสมบัติทางธรรมก็ย่อมได้สมบัติทางโลกด้วย


           กล่าวคือแสวงหาหนึ่งจักได้สอง


           แต่ถ้าทอดทิ้งสมบัติทางธรรม   อาจพลาดทั้งสองทาง
หนึ่งในคติธรรมคำสอนของ     หลวงปู่หลอด  ปโมทิโต

วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม)     บางกะปิ     กทม.


ชาติกาล          ๑๕  ธันวาคม    พ.ศ. ๒๔๕๘

ชาติภูมิ            บ้านขาม    ต.หัวนา    อ.เมืองฯ   จังหวัดหนองบัวลำภู


อุปสมบท         เมื่ออายุได้   ๒๐  ปี

                                    จงตั้งใจ

                             การทำดีใช่ต้องมีการกำหนด
 
                     ว่าละลดเฉพาะในกาลพรรษา


                     การทำดีย่อมทำได้ทุกเวลา


                     ขอแต่ว่าจงตั้งใจทำให้จริง
                              จงทำดีเพื่อความดี

                        การทำดีอย่าไปมีหวังผลตอบ

 
           เป็นความชอบเป็นเงินทองหรือข้าวของ

 
           ทั้งสรรเสริญอีกเยินยอก็อย่าปอง


           ผลทั้งผองผลจอมปลอมย้อมให้เมา
คติธรรมคำสอนของ     สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

                                    (สนั่น   จันทปัชโชโต    ป.ธ.๙ )


วัดนรนาถสุนทรีการาม     กรุงเทพมหานคร
ชาติกาล          ๘  กันยายน    พ.ศ. ๒๔๕๑


ชาติภูมิ            บ้านหนองบ่อ    ต.หนองบ่อ


                        อ.เมืองฯ     จังหวัดอุบลราชธานี


บรรพชา           เป็นสามเณรเมื่ออายุได้  ๙  ปี


อุปสมบท         เมื่ออายุได้  ๒๐  ปี


มรณภาพ         ๒  พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๔๑


                        สิริรวมชนมายุได้  ๙๐  ปี

                       

Comment

Comment:

Tweet