บูชาพระ

posted on 27 Mar 2011 12:35 by reidiary
                              บุญกุศลไม่ทอดทิ้ง
                        เงินทอง  มันตามส่งเราได้อย่างไกลก็แค่เตียงพยาบาล

            พี่น้องลูกหลาน  สุดทางที่ตามส่งก็แค่ป่าช้า


            แต่บุญกุศลคุณงามความดี  จะตามเราไปทุกหน  ทุกแห่ง


            ทุกภพ  ทุกชาติ  ไม่ทอดทิ้ง


                            โลก
                        โลก  หรือ  สังคม


            กำลังขาดคนดี


            ทุกวันนี้มีแต่คนฉลาดเต็มโลก


            และเป็นคนฉลาดที่ไว้วางใจกันไม่ได้เลย

                            ค่าของคนอยู่ที่มีสาระ
                        ถ้าคุณต้องการให้  ตัวคุณมีค่าราคาแพงที่สุด

            คุณต้องพยายามปรับปรุงหรือแต่งชีวิตของคุณให้ดีที่สุด


            มีสาระที่สุด   ทำตัวคุณให้เป็นแหล่ง


            หรือแดนกระจายขยายประโยชน์ให้มากที่สุด


                                           คนเนรคุณ

                              หว่านพืชลงในกองแห่งถ่านเพลิงที่ลุกโชน
   
                              ทำประโยชน์แก่คนเนรคุณ  ก็ย่อมมีผลฉันนั้น                                                ความรัก
 
                                      ทำให้คนเป็นกวีได้ฉันใด

   
                                               ความทุกข์

     
                                  ก็ทำให้คนเป็นปราชญ์ได้ฉันนั้นคติธรรมคำสอนของ     หลวงตาแพร  เยื่อไม้

วัดประยุรวงศาวาส     เขตธนบุรี     กรุงเทพมหานคร
ชาติกาล          ๓  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๔๖๘


ชาติภูมิ            ต.บ้านช้าง   อ.อุทัย    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชา           เมื่ออายุได้  ๑๗  ปี


มรณภาพ         ๒๑  กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๒๔


สิริรวมอายุได้       ๕๖  ปี

Comment

Comment:

Tweet