reibooks

ศิลปะการทำงาน

posted on 14 Jul 2007 16:24 by reidiary

ศิลปะแห่งชีวิต


ของปัญญานันทภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)ศิลปะการทำงาน
" งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข

ทำงานให้สนุก ... เป็นสุขขณะทำงาน "

" ตื่นตัว ว่องไว ก้าวหน้า

ทำงานแข่งกับเวลา พัฒนาตนเองและสังคม "

นิสัยอันไม่ดีอีกอย่างหนึ่งของพวกเรา

คือ ... เป็นคนเลือกงาน

ตีราคาของตัวเองสูงเกินไป

จนไม่มีงานที่เหมาะสมทำเลย ... อย่างนี้ไม่ดี

จ ง นึ ก เ สี ย ใ ห ม่ ว่ า . . .

ไม่มีใครกระโดดขึ้นตึกได้โดยไม่มีบันได

ทุกคนจะต้องเดินขึ้นไปทีละขั้น ๆ

จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง

งานทุกอย่างเหมือนกัน ถ้ามันเป็นงานที่ดี ที่สุจริต

งานต่ำ ... ก็คืองานสุจริตนั่นเอง

ถ้าจะเลือกก็จงเลือกว่ามันดีหรือชั่ว

มากกว่าที่จะเลือกว่ามันสูงหรือต่ำ

ชีวิตกับงานเป็นของคู่กัน

ชีวิตที่ปราศจากงาน ...

เ ป็ น ชี วิ ต ที่ ไ ร้ ค ว า ม ห ม า ย
* * * * *
edit @ 2007/09/15 02:17:01
edit @ 2007/09/15 02:21:49

เงิน กับ ความสุข

posted on 06 Jul 2007 20:33 by reidiaryเงิน กับ ความสุขหาความสุขเล็กๆ แบบไม่ต้องใช้เงินทองมากมายบ้าง
เก็บเล็กผสมน้อยที่รวบรวมมาได้


หนึ่ง... อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

เช่นว่า เขารวยกว่า สวยกว่า มีวัตถุมากกว่า
(อืมม ... พอไหว บางอย่างเราก็มีดีเหมือนกัน)


สอง... มีชีวิตเรียบง่าย

Simply is the best
(ก็พยายามคิดให้เป็นอย่างนั้น)สาม... ไม่ลุ่มหลงวัตถุ

(แหม่ ...) บางอย่างก็อดลุ่มหลงไม่ได้นะ แหะ แหะ


สี่... รักธรรมชาติ

ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ
ทุกคนอยู่ภายใต้ธรรมชาติและกฏเกณฑ์เดียวกัน
(ก็ใช่ ...)


ห้า... หาสิ่งที่ทำได้หรือเลือกสิ่งที่ชอบ
โดยไม่ต้องใช้เงินมาก เช่น

อ่านหนังสือ ดูหนังฟังเพลงหรือรายการที่ชอบ
ทางทีวีวิทยุซึ่งเป็นความบันเทิงราคาประหยัด
ร้องเพลงกันภายในครอบครัว
(แต่ถ้าไปร้านคาราโอเกะล่ะ ... แย่กระเป๋าแน่)
จ๊อคกิ้งออกกำลังเพื่อสุขภาพ หรือขี่จักรยาน


หก... ค้นหาสิ่งที่ตัวเองมีและใช้มันให้คุ้มค่า

เช่น ความสามารถด้านดนตรี กีฬา บันเทิง
หรือความสามารถเฉพาะด้าน เช่น คอมพิวเตอร์
อิ้เล็กทรอนิคส์ เขียนหนังสือ
(เอ ... เรามีอะไรอ่ะ)


เจ็ด... มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เงินซื้อไม่ได้

เช่น สุขภาพ เวลา ธรรมชาติ


แปด... อยู่บ้านให้มาก

การออกนอกบ้านจะต้องมีให้ควักกระเป๋าอยู่เรื่อย
(ไม่ต้องเจอแดดเจอฝนเจอฝุ่นหรืออาชญากรรมด้วย)


เก้า... ยึดหลักพอเพียง
พอใจในสิ่งที่ตัวมี และ ภูมิใจในสิ่งที่ตนเป็น
(จะได้เหรอเนี่ย)
* * *
edit @ 2007/09/15 02:13:21